ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ โทรศัพท์ 036-791052 โทรสาร 036-791053 /// วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่​ แหล่งเรียนรู้ชุมชน​ ผู้คนสามัคคี​ รายได้มีทั่วหน้า​ รักษาวัฒนธรรมประเพณี

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebookไฟฟ้า

ร้องทั่วไประบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


1
ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  และงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565  ดังนี้

1. การชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จากเดิมในเดือน เมษายน 2565 เป็นภายในเดือน กรกฎาคม 2565

2. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ขยายเวลาดังต่อไปนี้

          -งวดที่หนึ่ง จากเดิมภายในเดือน เมษายน 2565     เป็นภายในเดือน กรกฎาคม 2565

          -งวดที่สอง จากเดิมภายในเดือน พฤษภาคม 2565  เป็นภายในเดือน สิงหาคม 2565

          -งวดที่สาม จากเดิมภายในเดือน มิถุนายน 2565     เป็นภายในเดือน กันยายน 2565

3. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ที่มีภาษีค้างชำระจากเดิมภายในเดือน พฤษภาคม 2565 เป็นภายในเดือน สิงหาคม 2565

4. การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา จากเดิมภายในเดือน มิถุนายน 2565 เป็นภายในถึงเดือน กันยายน 2565

27 มิถุนายน 2565

ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ขอขยายระยะเวลาการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจําปี พ.ศ.2565 ออกไป จากกําหนดระยะเวลาตามกฎหมาย เป็นระยะเวลา ดังต่อไปนี้

  1. การแจ้งประเมินภาษี             ภายในเดือนเมษายน 2565

  2. การชําระภาษี                     ภายในเดือนมิถุนายน 2565

  3. การผ่อนชําระภาษี                งวดที่ 1 ภายในเดือนมิถุนายน 2565

                                           งวดที่ 2 ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 และ

                                           งวดที่ 3 ภายในสิงหาคม 2565

  4. การแจ้งเตือนภาษีค้างชําระ     ภายในเดือนกรกฎาคม 2565

  5. การแจ้งรายการภาษีค้างชําระให้กับสํานักงานที่ดินหรือสํานักงานที่ดินสาขา ภายในเดือนสิงหาคม 2565

28 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
28 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
19 มกราคม 2565

ขยายเวลาการดำเนินการประกาศบัญชีและแจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3),องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ขยายเวลาการดำเนินการประกาศบัญชีและแจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565

30 พฤศจิกายน 2564

ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  และงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

26 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
31 มีนาคม 2564

ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  และงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

26 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
15 กรกฎาคม 2563

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
27 มีนาคม 2563

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
07 มกราคม 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (11 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
761
เดือนที่แล้ว
1,979
ปีนี้
14,033
ปีที่แล้ว
16,128
ทั้งหมด
79,258
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 20 62 761 1,979 14,033 16,128 79,258 44.200.30.73
-->