ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ โทรศัพท์ 036-791052 โทรสาร 036-791053 /// วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่​ แหล่งเรียนรู้ชุมชน​ ผู้คนสามัคคี​ รายได้มีทั่วหน้า​ รักษาวัฒนธรรมประเพณี

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebookไฟฟ้า

ร้องทั่วไประบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ปี 2565

 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13:00 น.   นายรังสรรค์  ดวงลูกแก้ว ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ มอบหมายให้ นางสาวพีรดา  แป้นเอี่ยม ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมบูรณาการหน่วยงานจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการวิเคราะห์จำแนกข้อมูล เพื่อให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 106 ครัวเรือน (คจพ.อ.ชัยบาดาล)  ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำมีจำนวนครัวเรือนตกเกณฑ์เป้าหมายตามระบบ TPMAP ปี 2565 จำนวน 15 ครัวเรือน 
จากการประชุมในวันนี้ทุกภาคส่วนที่กล่าวมาข้างต้นได้แสดงศักยภาพตามอำนาจหน้าที่ ในการร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนตามเป้าหมาย ได้เป็นที่เรียบร้อยและครบถ้วน ซึ่งแยกกิจกรรมประเภทสงเคราะห์ จำนวน 8 กิจกรรม และกิจกรรมประเภทพัฒนาได้ จำนวน 3 กิจกรรม สำหรับในช่วงต่อไปมีแผนบูรณาการทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในระดับพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน”


 
28 เมษายน 2565
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
761
เดือนที่แล้ว
1,979
ปีนี้
14,033
ปีที่แล้ว
16,128
ทั้งหมด
79,258
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 20 62 761 1,979 14,033 16,128 79,258 44.200.30.73
-->