ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ โทรศัพท์ 036-791052 โทรสาร 036-791053 /// วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่​ แหล่งเรียนรู้ชุมชน​ ผู้คนสามัคคี​ รายได้มีทั่วหน้า​ รักษาวัฒนธรรมประเพณี

สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
20
เดือนนี้
587
เดือนที่แล้ว
844
ปีนี้
587
ปีที่แล้ว
18,697
ทั้งหมด
49,684
ไอพี ของคุณ
18.234.247.75


,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
05 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ดังนี้
1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)  จำนวน 1 อัตรา
2.เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)  จำนวน 1 อัตรา
ผู้มีความประสงค์จะโอนให้ยื่นคำร้องขอโอน หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-3679-1052
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

22 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

อบต.ท่าดินดำขอประกาศรายชื่อการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้ง

เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

27 พฤศจิกายน 2563

การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
21 กันยายน 2563

กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
21 กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
21 กันยายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ เรื่องขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
03 กันยายน 2563

ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
26 สิงหาคม 2563

กิจกรรมที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
24 สิงหาคม 2563

การจัดการน้ำเสียในชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
24 สิงหาคม 2563

รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
13 สิงหาคม 2563

วิธีการป้องกันตัวเองจากโรคโควิด 19 (Covid 19),องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ยังคงอยู่ในการควบคุมอย่างเข้มงวด วันนี้ อบต.ท่าดินดำมีวิธีการป้องกันไวรัสโควิด - 19 เบื้องต้นมาแนะนำครับ

1.สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
2.หลีกเลี่ยงในพื้นที่ที่มีคนพลุกพล่าน
3.หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
4.ไม่นำมือไปสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
5.รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
หากเพื่อนๆ ที่รู้สึกป่วย หรือมีอาการควรสวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ทันที โดยโทรสายด่วน 1669 ให้เจ้าหน้าที่มารับไปโรงพยาบาล หลีกเลี่ยงการพาผู้ป่วยไปเองนะครับ

02 เมษายน 2563

ประกาศกำหนดพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยบาดาล,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ด้วย อบต.ท่าดินดำ ได้รับแจ้งจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เรื่องการกำหนดพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยบาดาล ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

03 มกราคม 2563

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้ายประจำปี2561

ติดต่อสอบถาม 036-791052 (กองคลัง)

05 มกราคม 2562

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำได้จัดทำแผนการจัดเก็บภาษีประจำปี2561

ติดต่อสอบถาม 036-791052 (กองคลัง)

05 มกราคม 2561

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (15 รายการ)