ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ โทรศัพท์ 036-791052 โทรสาร 036-791053 /// วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่​ แหล่งเรียนรู้ชุมชน​ ผู้คนสามัคคี​ รายได้มีทั่วหน้า​ รักษาวัฒนธรรมประเพณี

สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2562
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
1,112
เดือนที่แล้ว
1,117
ปีนี้
16,630
ปีที่แล้ว
21,918
ทั้งหมด
47,030
ไอพี ของคุณ
18.210.11.249


ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

อบต.ท่าดินดำ จะดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็พนักงานจ้าง
ของ อบต.ท่าดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
     1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (กองช่าง)
        -ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
     2.พนักงานจ้างทั่วไป (สำนักปลัด)
        -ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
     3. พนักงานจ้างทั่วไป (กองคลัง)
       -ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
ระหว่างวันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-3679-1052

22 ตุลาคม 2563

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
05 ตุลาคม 2563

การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
21 กันยายน 2563

กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
21 กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
21 กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ

เรื่อง การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาชำระภาษีได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ชำระภาษีได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 036-791052

11 กันยายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ เรื่องขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
03 กันยายน 2563

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
02 กันยายน 2563

ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
26 สิงหาคม 2563

กิจกรรมที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
24 สิงหาคม 2563

การจัดการน้ำเสียในชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
24 สิงหาคม 2563

รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
13 สิงหาคม 2563

การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

อบต.ท่าดินดำ ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่มาติดต่อราชการทุกท่าน
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ประจำปี 2563 ตามลิงค์หรือสแกน QR Code ด้านล่าง
https://itas.nacc.go.th/go/eit/j3uj9p

01 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน 2563 โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1-9 มารายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ เวลา 09.00 น. และลำดับที่ 10-19 มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ เวลา 09.00 น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

29 เมษายน 2563

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ด้วย อบต.ท่าดินดำ ได้จัดทำโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน

เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

1.มีสัญชาติไทย

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์

3.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลท่าดินดำไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4.การศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.ต้น และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน

5.ครอบครัวมีฐานะยากจน

โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 7-17 เมษายน 2563 ณ ที่ทำการ อบต.ท่าดินดำ ในวันและเวลาราชการ

13 เมษายน 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (19 รายการ)