ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ โทรศัพท์ 036-791052 โทรสาร 036-791053 /// วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่​ แหล่งเรียนรู้ชุมชน​ ผู้คนสามัคคี​ รายได้มีทั่วหน้า​ รักษาวัฒนธรรมประเพณี

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2562
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
62
เดือนที่แล้ว
1,937
ปีนี้
5,181
ปีที่แล้ว
21,918
ทั้งหมด
35,581
ไอพี ของคุณ
3.215.182.81


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ จะดำเนินการสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รอบเก็บตก) สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.62 และผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือซื้อ-ขายหลังช่วงดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 2-15 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ โดยให้ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนให้เตรียมหลักฐานและเอกสาร ดังนี้

1.สำเนาทะเบียนบ้าน

2.สำเนา่บัตรประชาชน

3.สำเนาหนังสือรับรองจากสหกรณ์นิคมชัยบาดาล (บ่อคู่) ไม่เอาเอกสาร ภ.บ.ท.5

4.สำเนาสัญญาซื้อขายหรือเอกสารการครอบครองที่ดิน

5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล , ใบมรณบัตร และหนังสือมอบอำนาจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.เอกสารให้ความยินยอมของสามี , ภรรยา และบุตรทุกคน ในการให้ความยินยอมในการมอบมรดก หรือแบ่งที่ดิน

17 กุมภาพันธ์ 2563

ชอบเที่ยวแบบมีสีสัน ไม่ควรพลาดแน่นอน กับคอนเทนต์แต่งไทยไปเที่ยว 1ปีมีครั้งเดียว เปิดวังให้เที่ยว 10วัน 10คืน พบกัน 14 - 23 กุมภาฯ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี

20 มกราคม 2563

ด้วย อบต.ท่าดินดำ ได้รับแจ้งจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เรื่องการกำหนดพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยบาดาล ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

03 มกราคม 2563

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำจะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ในระหว่างวันที่ 11-18 มีนาคม 2562  ดังนี้

11 มี.ค.62 หมู่ที่ 1 ณ ศูนย์ธุรกิจชุมชน

12 มี.ค.62 หมู่ที่ 2 ณ ศูนย์ธุรกิจชุมชน

13 มี.ค.62 หมู่ที่ 3 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน

14 มี.ค.62 หมู่ที่ 4 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน

15 มี.ค.62 หมู่ที่ 5 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน

18 มี.ค.62 หมู่ที่ 6 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน

05 มีนาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้ายประจำปี2561

ติดต่อสอบถาม 036-791052 (กองคลัง)

05 มกราคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำได้จัดทำแผนการจัดเก็บภาษีประจำปี2561

ติดต่อสอบถาม 036-791052 (กองคลัง)

05 มกราคม 2561

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (6 รายการ)