ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ โทรศัพท์ 036-791052 โทรสาร 036-791053 /// วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่​ แหล่งเรียนรู้ชุมชน​ ผู้คนสามัคคี​ รายได้มีทั่วหน้า​ รักษาวัฒนธรรมประเพณี

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebookไฟฟ้า

ร้องทั่วไประบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจากไร่สมหวัง ถึงบ้าน นางพรทิพย์ กิมฮวดกุล หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดินดำ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐ 5 พ.ค. 2565
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจากบ้านนายติ๋ว สีนิด -สนามกีฬา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดินดำ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ รายละเอียดตามแบบแปลน3 พ.ค. 2565
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.หมู่ที่ ๓ ถนนสายสามแยกปั๊มน้ำมันหมู่บ้านถึง ลาดยาง ทช.๓๒๔๐ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดย19 เม.ย. 2565
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.หมู่ที่ ๓ ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล-กลุ่มบ้านหนองช้างตาย(ช่วง กม.๐+๘๑๔ถึง๐+๙๔๑)ตำบลท่าดินดำ อำเ19 เม.ย. 2565
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนโยลงลูกรัง ภายในตำบลท่าดินดำ โดยลงลูกลังพร้อมปรับเกลี่ย ๒,๕๐๐ ลบ.ม หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มี.ค. 2565
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตรม.ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. บริเวณ หมู่ที่ ๑ ถนนสายรอบสระน้ำที่ออกกำลังกายบ้านท่าดินดำ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าดินดำก14 ก.พ. 2565
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. บริเวณหมู่ที่ ๒ ถนนสายสามแยกถังประปาหมู่บ้าน-บ้านปลวกสูง(ต่อจากคสล.ใหม่)ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบ14 ก.พ. 2565
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตรม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าดินดำกำหนด หมู่ที่ ๒ บริเวณถนนสายสามแยกถังประปาหมู่บ้านถ4 ก.พ. 2565
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๑๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตรม.ถนนสายทางเข้ากลุ่มบ้านโคกสมบูรณ์(ช่วงบ้านนายสมชาย ทองทำมา ถึงอาคารเอนกประสงค์) หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัด15 พ.ย. 2564
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงทัศนียภาพ โดยเทลานคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านท่าดินดำ จากบ้านนายเฉลิมชัย กัณหา ถึงบ้านนายกำนันสมบัติ โชคพิพัฒน์ไพบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ต.ค. 2564
11ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕8 ต.ค. 2564
12ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการคลองวารี พร้อมปรับปรุงถนนสองฝั่งคลอง โดยลงลูกลังเกรดแต่งเรียบ ขุดลอกคลองวารี บริเวณ หมู่ที่ ๓-หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก29 ก.ย. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
761
เดือนที่แล้ว
1,979
ปีนี้
14,033
ปีที่แล้ว
16,128
ทั้งหมด
79,258
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 20 62 761 1,979 14,033 16,128 79,258 44.200.30.73
-->