ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ โทรศัพท์ 036-791052 โทรสาร 036-791053 /// วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่​ แหล่งเรียนรู้ชุมชน​ ผู้คนสามัคคี​ รายได้มีทั่วหน้า​ รักษาวัฒนธรรมประเพณี

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์/ป้ายโฆษณา

facebook

twister

tiktok

instagram

ไฟฟ้า

ร้องทั่วไป

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์
-:- รายงานการประเมิณมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ พ.ศ.2566 
-:- ร่วมกิจกรรมโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 
-:- ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา 
-:- สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 
-:- คู่มือเกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 
-:- ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมจุดต่างๆ เพื่อความสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ 
-:- ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟทางสาธารณะหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
-:- "เตรียมความพร้อม ก่อนภัยแล้ง " 
-:- ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านที่ได้รับผลกระทบจากลมฝน หมู่ที่ 1 และลงพื้นที่ตรวจสอบถนนเส้นต่างๆ หมู่ที่ 1-6 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
-:- ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีราษฎรร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนปัญหาเสียงดังจากเครื่องจักรกล 

ร่วมประเพณีสงกรานต์ อำเภอชัยบาดาล ประจำปี 2566 ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง รดน้ำผู้สูงอายุ และร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์
ร่วมโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเพณีรดน้ำไหว้ผู้ใหญ่
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566
ร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2566
ร่วมประชุมพิจารณาโครงการประสานแผน ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการรวมพลังสตรีส่งเสริมผ้าไทย สร้างความมั่นคงทางอาหาร “วันสตรีสากล” ประจำปี 2566

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ บริเวณถนนจากบ้านนายทองดี รุ่งเรือง ถึง กลุ่มบ้านท่าปลวกสูง(ช่วง๐+๘๐๕-กม.ที่๐+๙๔๕) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัดทับแน่นกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตรหนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตร.ม บริเวณสายสี่แยกท่าดินดำ สมรักษ์ฟาร์มหมู (ช่วง ๐+๐๐๐-กม.ที่๐+๙๐๐)พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าดิ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายไหล่ทาง(หินคลุก)พร้อมบดอัดทับแน่น กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตร.ม บริเวณจากถนนสายท่าน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัดทับแน่น กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ บริเวณจากถนนลาดยางสาย ๒๐๘๙ ถึงไร่นายบุญยืน เกตุแก้ว หมู่ที่ ๖ บ้านวังก้านเหลือง อ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าดินดำกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ถนนบริเวณหน้าบ้านนายสุบรรณ คำแก้ว หมู่ที่ ๖ บ้านวังก้านเหลือง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ เมตร จำนวน ๑ จุด ๒๐ ท่อน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านทรัพย์เศรษฐี หมู่ที่ ๖ บ้านทรัพย์เศรษฐี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ถนนสายบ่อแก๊ส เฟส ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตร.มพร้อมบดอัดทับแน่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีเฉ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ถนนสายบ่อแก๊ส เฟส ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตร.มพร้อมบดอัดทับแน่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีเฉ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสามแยกถังประปา-บ้านท่าปลวกสูง (ช่วง กม.ที่๐+๖๖๐-กม. ที่ ๐+๘๐๕)กว้าง ๕.๐๐เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตร.มเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมูท 
ประกาศราคากลาง

สวนรุกขชาติน้ําตกวังก้านเหลือง
วัดวารินบุญญาวาส


การทอเสื่อกก
การปลูกหอมกระเทียม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์หินอ่อน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT สำนักงบประมาณกรมสรรพากร
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2562
วันนี้
116
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,585
เดือนที่แล้ว
2,615
ปีนี้
24,156
ปีที่แล้ว
26,290
ทั้งหมด
115,671
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 116 98 2,585 2,615 24,156 26,290 115,671 34.239.148.127
-->