ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ โทรศัพท์ 036-791052 โทรสาร 036-791053 /// วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่​ แหล่งเรียนรู้ชุมชน​ ผู้คนสามัคคี​ รายได้มีทั่วหน้า​ รักษาวัฒนธรรมประเพณี

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebookไฟฟ้า

ร้องทั่วไประบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


ลำดับรายการวันที่
1แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน 14 มิ.ย. 2565
2คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการลดใช้พลังงานของอบต.ท่าดินดำ24 พ.ค. 2565
3คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ24 พ.ค. 2565
4คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ3 พ.ค. 2565
5เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร15 มี.ค. 2565
6หลักเกณฑ์มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่15 มี.ค. 2565
7การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร15 มี.ค. 2565
8ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ15 มี.ค. 2565
9ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของ อบต.ท่าดินดำ21 ม.ค. 2565
10ประกาศ นโยบายการต่อต้างการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ20 ม.ค. 2565
11ประกาศ นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ20 ม.ค. 2565
12ประกาศ การเสริมสร้างวัมนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำใสสะอาด 2565"20 ม.ค. 2565
13ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ครั้งแรก 19 ม.ค. 2565
14ประกาศเจตนารมณ์ของอบต.ท่าดินดำ (No Gift Policy)14 ม.ค. 2565
15คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ10 ม.ค. 2565
16คำสั้งแต่งตั้งรองประธานสภาฯ10 ม.ค. 2565
17ประกาศผู้ชนะหรือได้รับคัดเลือกการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการคลองวารีพร้อมปรับปรุงถนนสองฝั่งคลองโดยลงลูกรังเกรดแต่งเรียบขุดลอกคลองวารีบริเวณหมู่ที่ 3ถึงหมู่ที่6 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี29 ก.ย. 2564
18ประชาสัมพันธ์มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในพื้นที่องค์กรปกครองท้องถิ่น15 ก.ย. 2564
19จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษา ให้ความช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ติดเชื้อ ประชาชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตำบลท่าดินดำ23 ก.ค. 2564
20 นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 26 ม.ค. 2564

12  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
761
เดือนที่แล้ว
1,979
ปีนี้
14,033
ปีที่แล้ว
16,128
ทั้งหมด
79,258
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 20 62 761 1,979 14,033 16,128 79,258 44.200.30.73
-->