ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ โทรศัพท์ 036-791052 โทรสาร 036-791053 /// วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่​ แหล่งเรียนรู้ชุมชน​ ผู้คนสามัคคี​ รายได้มีทั่วหน้า​ รักษาวัฒนธรรมประเพณี

สายตรงนายก  081-2939683

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์
ลำดับรายการวันที่
1จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษา ให้ความช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ติดเชื้อ ประชาชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตำบลท่าดินดำ23 ก.ค. 2564
2 นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 26 ม.ค. 2564
3การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำใสสะอาด 2564”26 ม.ค. 2564
4มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ29 ต.ค. 2563
5แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน29 ต.ค. 2563
6แต่งตั้งคณะทำงานด้านการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ.28 ต.ค. 2563
7ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)8 ก.ย. 2563
8ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม แก้ไข และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓8 ก.ย. 2563
9ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) อบต.ท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี8 ก.ย. 2563
10ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) อบต.ท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี8 ก.ย. 2563
11ประกาศ ก.อบต.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูฯ อบต. ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.256116 ก.ย. 2562
12ประกาศ ก.อบต.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูฯ อบต. พ.ศ.256216 ก.ย. 2562
13ประกาศ ก.อบต.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูฯ อบต. พ.ศ.256216 ก.ย. 2562
14ประกาศ ก.อบต.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.256216 ก.ย. 2562
15ประกาศ ก.อบต.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูฯ อบต. สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256216 ก.ย. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2562
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
1,089
เดือนที่แล้ว
1,131
ปีนี้
7,343
ปีที่แล้ว
18,697
ทั้งหมด
56,440
ไอพี ของคุณ
3.235.60.144
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 83 116 1,089 1,131 7,343 18,697 56,440 3.235.60.144
-->