ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ โทรศัพท์ 036-791052 โทรสาร 036-791053 /// วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่​ แหล่งเรียนรู้ชุมชน​ ผู้คนสามัคคี​ รายได้มีทั่วหน้า​ รักษาวัฒนธรรมประเพณี

สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์



คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์




ลำดับรายการวันที่
1ประกาศผู้ชนะหรือได้รับคัดเลือกการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการคลองวารีพร้อมปรับปรุงถนนสองฝั่งคลองโดยลงลูกรังเกรดแต่งเรียบขุดลอกคลองวารีบริเวณหมู่ที่ 3ถึงหมู่ที่6 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี29 ก.ย. 2564
2ประชาสัมพันธ์มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในพื้นที่องค์กรปกครองท้องถิ่น15 ก.ย. 2564
3จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษา ให้ความช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ติดเชื้อ ประชาชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตำบลท่าดินดำ23 ก.ค. 2564
4 นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 26 ม.ค. 2564
5การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำใสสะอาด 2564”26 ม.ค. 2564
6มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ29 ต.ค. 2563
7แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน29 ต.ค. 2563
8แต่งตั้งคณะทำงานด้านการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ.28 ต.ค. 2563
9ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)8 ก.ย. 2563
10ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม แก้ไข และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓8 ก.ย. 2563
11ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) อบต.ท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี8 ก.ย. 2563
12ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) อบต.ท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี8 ก.ย. 2563
13ประกาศ ก.อบต.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูฯ อบต. ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.256116 ก.ย. 2562
14ประกาศ ก.อบต.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูฯ อบต. พ.ศ.256216 ก.ย. 2562
15ประกาศ ก.อบต.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูฯ อบต. พ.ศ.256216 ก.ย. 2562
16ประกาศ ก.อบต.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.256216 ก.ย. 2562
17ประกาศ ก.อบต.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูฯ อบต. สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256216 ก.ย. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
1,240
เดือนที่แล้ว
1,515
ปีนี้
12,140
ปีที่แล้ว
18,697
ทั้งหมด
61,237
ไอพี ของคุณ
3.236.218.88
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 16 23 1,240 1,515 12,140 18,697 61,237 3.236.218.88
-->