ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ โทรศัพท์ 036-791052 โทรสาร 036-791053 /// วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่​ แหล่งเรียนรู้ชุมชน​ ผู้คนสามัคคี​ รายได้มีทั่วหน้า​ รักษาวัฒนธรรมประเพณี

สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์
2
ขอขอบคุณผู้บริจาคสิ่งของเครื่องบริโภค,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ขอขอบคุณ หลวงพ่อจำเนียร ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระพุทธบาทโคกสมบูรณ์ (สาขาวัดท่าซุง) ได้บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลท่าดินดำ ดังนี้
1.ข้าวสาร จำนวน 200 กก.
2.ปลากระป๋อง จำนวน 500 กระป๋อง
3.น้ำดื่ม จำนวน 200 ขวด
ขออวยพรให้ประสบความสุข ความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
03 สิงหาคม 2564

ขอขอบคุณผู้บริจาคสิ่งของเครื่องบริโภค,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2564 ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเครื่องบริโภค ให้กับศูนย์ปฏิบัติการรักษา ให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ติดเชื้อ ประชาชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลท่าดินดำ ได้แก่
1. นางสมหวัง  บุญยัง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.ท่าดินดำ
        - ผักคะน้า  จำนวน 10 กิโลกรัม

2. เสี่ยเผด็จ-คุณสมหมาย  กองนึก
        - น้ำดื่ม  จำนวน  20  แพ็ค

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ขอขอบคุณและขออวยพรให้ประสบความสุข ความสำเร็จในสิ่งอันพึ่งปรารถนาทุกประการ
           
         เราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน
 

02 สิงหาคม 2564

ขอขอบคุณผู้บริจาคสิ่งของเครื่องบริโภค,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเครื่องบริโภค ให้กับศูนย์ปฏิบัติการรักษา ให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ติดเชื้อ ประชาชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลท่าดินดำ ได้แก่
1. บริษัท เจทีแท็ป จำกัด
        - หน้ากากผ้า  จำนวน 500 ผืน
        - ข้าวไรซ์เบอรี่ จำนวน 18  กิโลกรัม   

2. คุณมนต์ฤทัย  เหม่นแหลม
        - น้ำดื่ม  จำนวน  30  แพ็ค

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ขอขอบคุณและขออวยพรให้ประสบความสุข ความสำเร็จในสิ่งอันพึ่งปรารถนาทุกประการ
           
         เราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน
 

30 กรกฎาคม 2564

ขอขอบคุณผู้บริจาคสิ่งของเครื่องบริโภค ให้กับศูนย์ปฏิบัติการรักษา ให้ความช่วยเหลือฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2564 ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเครื่องบริโภค ให้กับศูนย์ปฏิบัติการรักษา ให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ติดเชื้อ ประชาชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลท่าดินดำ ได้แก่
1. คุณสายัณ-คุณทองคำ ศิริวงษ์
        - น้ำดื่ม  10  แพ็ค
   
2. น้ำดื่มตรารื่นรมย์ 
        - น้ำดื่ม  10  ลัง

3. นางปนัดดา  รอดไพร 
        - ขนมตาล  10  กล่อง

4. นางศิริกร  แดงเรือง 
        - ผัดซีอิ๊ว  25  กล่อง

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ขอขอบคุณและขออวยพรให้ประสบความสุข ความสำเร็จในสิ่งอันพึ่งปรารถนาทุกประการ
           
         เราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน
 

29 กรกฎาคม 2564

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับศูนย์แยกกักตัวในชุมชนตำบลท่าดินดำ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 บริษัท โตโยต้า นารายณ์แกรนด์ สาขาลำนายณ์ ได้บริจาคมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภคให้กับศูนย์แยกกักตัวในชุมชนตำบลท่าดินดำ ดังนี้
     1. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 3 กล่อง
     2. ข้าวสาร (5 กก.) จำนวน 3 ถุง
     3. ไวตามิล           จำนวน 2 กล่อง
     4. กระดาษชำระ     จำนวน 4 โหล
     5. น้ำดื่ม              จำนวน 10 แพ็ค

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ขอขอบคุณและขออวยพรให้ประสบความสุข ความสำเร็จในสิ่งอันพึ่งปรารถนาทุกประการ
           
         เราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน
 

27 กรกฎาคม 2564

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับศูนย์ปฏิบัติการรักษา ให้ความช่วยเหลือฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคผักสด และเครื่องปรุงรส ให้กับศูนย์ปฏิบัติการรักษา ให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ติดเชื้อ ประชาชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลท่าดินดำ เพื่อนำมาประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ ได้แก่
1. นายสันติภาพ  จุลิวัลลี
        - ผักสด 11 ถุง
   
2. บริษัท 888 แปซิฟิค 
        - ผักสด น้ำมันพืช และเครื่องปรุงรส สำหรับประกอบอาหาร

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ขอขอบคุณและขออวยพรให้ประสบความสุข ความสำเร็จในสิ่งอันพึ่งปรารถนาทุกประการ
           
        เราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน
 

27 กรกฎาคม 2564

การจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวในชุมชนตำบลท่าดินดำ (มธุรส 1) ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษา ให้ความช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ติดเชื้อ ประชาชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตำบลท่าดินดำ และดำเนินการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชนตำบลท่าดินดำ ณ หอพักมธุรส 1 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สำหรับกักกันเพื่อสังเกตอาการบุคคลกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก
นางมัณฑนา จุลเสน
กรรมการบริหารสายการเงิน
บริษัท ไนซ์กรุ๊ปโฮลดิ้งคอร์ป จำกัด
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ขอขอบคุณและขออวยพรให้ประสบความสุข ความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

23 กรกฎาคม 2564

การจัดเตรียมความพร้อมสถานที่ศูนย์แยกกักตัวในชุมชนตำบลท่าดินดำ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ นำโดย นายกอมรเทพ เพียเฮียง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมมือร่วมใจกันเข้าปรับปรุงสถานที่ ทำความสะอาด ติดตั้งแก้ไขระบบไฟฟ้า ประปา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ากักตัว ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา

23 กรกฎาคม 2564

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของให้กับศูนย์แยกกักตัวในชุมชนตำบลท่าดินดำ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภคให้กับศูนย์แยกกักตัวในชุมชนตำบลท่าดินดำ โดยนำมามอบด้วยตนเอง ได้แก่
1. นายประดิษฐ์  อึ่งชัยภูมิ
        - พัดลม จำนวน 18 ตัว
        - ปลั๊กพ่วงสายไฟ จำนวน 18 ตัว

2. นายรณชัย  สุทธิประภา
        - ชุดเครื่องนอน จำนวน 9 ชุด

3. อาจารย์จันทนา  แย้มชุมพร
        - น้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ขอขอบคุณและขออวยพรให้ประสบความสุข ความสำเร็จในสิ่งอันพึ่งปรารถนาทุกประการ
           
                 เราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน
 

23 กรกฎาคม 2564

เนื่องในศุภมงคล วันฉัตรมงคล  ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง  ขอจงทรงพระเจริญ สถิตย์ดำรงในราชสมบัติ  เป็นร่มฉัตรปกเกล้าชาวประชา ตราบจิรัฏฐิติกาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,สมาชิกสภาองค์ก,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
06 พฤษภาคม 2564

ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากอัคคีภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

7-8 ธันวาคม 63 อบต.ท่าดินดำ พร้อมด้วย ปภ.จ.ลพบุรี, กาชาดจังหวัดลพบุรี, กิ่งกาชาด อ.ชัยบาดาล
และสโมสรไลอ้อนส์อำเภอชัยบาดาล ได้เข้าไปให้การช่วยเหลือมอบสิ่งของและเงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้น
กับนางสมจิตร สถิตย์สุข อยู่บ้านเลขที่ 56/1 หมู่ที่ 5 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ที่ประสบความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัยเมื่อคืนวันที่ 5 ธ.ค.63 ที่ผ่านมา

08 ธันวาคม 2563

กีฬา อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

23 พ.ย.63
อบต.ท่าดินดำ นำโดยนายอมรเทพ เพียเฮียง นายก อบต.ท่าดินดำ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ
ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และประชาชน ร่วมกิจกรรมเปิดกีฬา อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18
ณ สนามกีฬา อบต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

23 พฤศจิกายน 2563

ประเพณีลอยกระทง,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
31 ตุลาคม 2563

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

10 ก.ย.63 อบต.ท่าดินดำ นำโดยนายอมรเทพ เพียเฮียง นายก อบต.ท่าดินดำพร้อมสมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน
จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างดียิ่งขึ้น และมีความโปร่งใส

14 กันยายน 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำองค์การปริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม ถึง 1 ก.ย.63 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ

02 กันยายน 2563

|<<<1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 4  (46 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2562
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
51
เดือนนี้
1,722
เดือนที่แล้ว
1,660
ปีนี้
1,722
ปีที่แล้ว
16,128
ทั้งหมด
66,947
ไอพี ของคุณ
52.203.18.65
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 27 51 1,722 1,660 1,722 16,128 66,947 52.203.18.65
-->