ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ โทรศัพท์ 036-791052 โทรสาร 036-791053 /// วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่​ แหล่งเรียนรู้ชุมชน​ ผู้คนสามัคคี​ รายได้มีทั่วหน้า​ รักษาวัฒนธรรมประเพณี

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebookไฟฟ้า

ร้องทั่วไประบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


1
โครงการดูแลห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2565(กิจกรรมวันแม่),องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายรังสรรค์  ดวงลูกแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าดินดำ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการดูแลห่วงใยผู้สูงอายุ ปี 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าดินดำ

12 สิงหาคม 2565

กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายรังสรรค์ ดวงลูกแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ พนักงานส่วนตำบล ร่วมทำกิจกรรม Big cleaning day ณ วัดท่าดินดำ

11 สิงหาคม 2565

อบต.ท่าดินดำร่วมกันแต่งกายผ้าไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ร่วมกันแต่งกายผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

09 สิงหาคม 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 

04 สิงหาคม 2565

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายรังสรรค์  ดวงลูกแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โดมโรงเรียนอนุบาลบ้านลำนารายณ์

29 กรกฎาคม 2565

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ จัดกิจกรรม “โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

????????????????????????????☘️????????????????????????????????????☘️????

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ นำโดย นายรังสรรค์  ดวงลูกแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สทภ.2   กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ ประดู่ มะค่า ยางนา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่ สวยงาม และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าวนั้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ตลอดจนการบำรุง รักษาทรัพยากรป่าไม้ให้ดำรงเพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน และสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

ณ บริเวณแหล่งน้ำปึกอ้อ  หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

                 

22 กรกฎาคม 2565

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day) ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565  อำเภอชัยบาดาล ผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ผู้นำท้องที่  จิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง โรงเรียนบ้านท่าดินดำ โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง อสม.และประชาชนในพื้นที่  ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day)  ณ สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง

07 กรกฎาคม 2565

การตรวจประเมินความพร้อมการเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ

พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมการเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน        

ภายใต้การบริหารงานโดย นายรังสรรค์ ดวงลูกแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ

17 มิถุนายน 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

วันนี้ เวลา17.30 น.อบต.ท่าดินดำ นำโดยนายรังสรรค์ ดวงลูกแก้ว นายกฯ อบต.ท่าดินดำ พร้อมด้วยข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 3 มิถุนายน 2565 โดยมีนายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์

03 มิถุนายน 2565

มอบถุงยังชีพและให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP ปี 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
รายชื่อผู้ได้รับมอบถุงยังชีพและความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP ปี 2565 

ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 หมู่ที่ 5 บ้านโคกสมบูรณ์ มีจำนวน 9 ราย ดังต่อไปนี้

1.นางปราบ ค่ากระโทก 

2.นายผัน  ศรีธรรมมา

3.นางเตือนใจ  ปิ่นวันนา

4.นางพิษพร  สุโพธิ์

5.นายชาย  ทองทำมา

6.นายเฉลียว  ปิ่นวันนา

7.นายหนู  สีนิล

8.นางทวี  รักพงษ์

9.นางแสวง  ทองคำ

 

25 พฤษภาคม 2565

มอบถุงยังชีพและให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP ปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

รายชื่อผู้ได้รับมอบถุงยังชีพและความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP ปี 2565 

ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 มีจำนวน 6 ราย ดังต่อไปนี้

1.นางบุญมี  สิทธิจันทร์เสน หมู่ที่ 2 บ้านท่าแสมสาร

2.นางตุ๊  มัจจาวัง  หมู่ที่ 2 บ้านท่าแสมสาร

3.นางเพ็ญรุ่ง  ดีประเสริฐ หมู่ที่ 2 บ้านท่าแสมสาร

4.นายคำมูล  ราชวงษ์ หมู่ที่ 2 บ้านท่าแสมสาร

5.นายคล้าย  เทพขุนทด หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลาไหล

6.นางสาวลำไย  สุขพัฒน์  หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลาไหล

24 พฤษภาคม 2565

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต.ท่าดินดำ โดยบุคคลภายนอก (EIT),องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

9 เม.ย.65 นายรังสรรค์ ดวงลูกแก้ว นายกฯ อบต.ท่าดินดำ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต.ท่าดินดำ โดยบุคคลภายนอก (EIT) ณ ห้องประชุมอบต.ท่าดินดำ

29 เมษายน 2565

แจกถุงยังชีพกลุ่มผู้ติดเชื้อ COVID 19 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้น ในกรณีผู้ป่วยโควิดแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)

และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อ COVID 2019 ภายใต้การบริหารงานโดย

นายรังสรรค์ ดวงลูกแก้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ

21 เมษายน 2565

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ นำโดย นายรังสรรค์  ดวงลูกแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2565 โดยจัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565

12 เมษายน 2565

กิจกรรมการส่งเสริมการสร้างคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริตและประพฤมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

วันที่ 4  เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ นำโดย นายรังสรรค์  ดวงลูกแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมการสร้างคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริตและประพฤมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ภายใต้แนวคิดการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมภายในองค์กรให้กับ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ให้มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โดยต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ  ซึ่งยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

11 เมษายน 2565

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (71 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
761
เดือนที่แล้ว
1,979
ปีนี้
14,033
ปีที่แล้ว
16,128
ทั้งหมด
79,258
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 20 62 761 1,979 14,033 16,128 79,258 44.200.30.73
-->