ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ โทรศัพท์ 036-791052 โทรสาร 036-791053 /// วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่​ แหล่งเรียนรู้ชุมชน​ ผู้คนสามัคคี​ รายได้มีทั่วหน้า​ รักษาวัฒนธรรมประเพณี

สายตรงนายก  081-2939683

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์
การจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวในชุมชนตำบลท่าดินดำ (มธุรส 1) ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษา ให้ความช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ติดเชื้อ ประชาชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตำบลท่าดินดำ และดำเนินการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชนตำบลท่าดินดำ ณ หอพักมธุรส 1 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สำหรับกักกันเพื่อสังเกตอาการบุคคลกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก
นางมัณฑนา จุลเสน
กรรมการบริหารสายการเงิน
บริษัท ไนซ์กรุ๊ปโฮลดิ้งคอร์ป จำกัด
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ขอขอบคุณและขออวยพรให้ประสบความสุข ความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

23 กรกฎาคม 2564

การจัดเตรียมความพร้อมสถานที่ศูนย์แยกกักตัวในชุมชนตำบลท่าดินดำ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ นำโดย นายกอมรเทพ เพียเฮียง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมมือร่วมใจกันเข้าปรับปรุงสถานที่ ทำความสะอาด ติดตั้งแก้ไขระบบไฟฟ้า ประปา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ากักตัว ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา

23 กรกฎาคม 2564

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของให้กับศูนย์แยกกักตัวในชุมชนตำบลท่าดินดำ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภคให้กับศูนย์แยกกักตัวในชุมชนตำบลท่าดินดำ โดยนำมามอบด้วยตนเอง ได้แก่
1. นายประดิษฐ์  อึ่งชัยภูมิ
        - พัดลม จำนวน 18 ตัว
        - ปลั๊กพ่วงสายไฟ จำนวน 18 ตัว

2. นายรณชัย  สุทธิประภา
        - ชุดเครื่องนอน จำนวน 9 ชุด

3. อาจารย์จันทนา  แย้มชุมพร
        - น้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ขอขอบคุณและขออวยพรให้ประสบความสุข ความสำเร็จในสิ่งอันพึ่งปรารถนาทุกประการ
           
                 เราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน
 

23 กรกฎาคม 2564

เนื่องในศุภมงคล วันฉัตรมงคล  ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง  ขอจงทรงพระเจริญ สถิตย์ดำรงในราชสมบัติ  เป็นร่มฉัตรปกเกล้าชาวประชา ตราบจิรัฏฐิติกาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,สมาชิกสภาองค์ก,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
06 พฤษภาคม 2564

ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากอัคคีภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

7-8 ธันวาคม 63 อบต.ท่าดินดำ พร้อมด้วย ปภ.จ.ลพบุรี, กาชาดจังหวัดลพบุรี, กิ่งกาชาด อ.ชัยบาดาล
และสโมสรไลอ้อนส์อำเภอชัยบาดาล ได้เข้าไปให้การช่วยเหลือมอบสิ่งของและเงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้น
กับนางสมจิตร สถิตย์สุข อยู่บ้านเลขที่ 56/1 หมู่ที่ 5 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ที่ประสบความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัยเมื่อคืนวันที่ 5 ธ.ค.63 ที่ผ่านมา

08 ธันวาคม 2563

กีฬา อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

23 พ.ย.63
อบต.ท่าดินดำ นำโดยนายอมรเทพ เพียเฮียง นายก อบต.ท่าดินดำ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ
ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และประชาชน ร่วมกิจกรรมเปิดกีฬา อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18
ณ สนามกีฬา อบต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

23 พฤศจิกายน 2563

ประเพณีลอยกระทง,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
31 ตุลาคม 2563

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

10 ก.ย.63 อบต.ท่าดินดำ นำโดยนายอมรเทพ เพียเฮียง นายก อบต.ท่าดินดำพร้อมสมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน
จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างดียิ่งขึ้น และมีความโปร่งใส

14 กันยายน 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำองค์การปริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม ถึง 1 ก.ย.63 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ

02 กันยายน 2563

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

อบต.ท่าดินดำ นำโดยนายอมรเทพ เพียเฮียง นายกอบต.ท่าดินดำ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน
อถล.ต.ท่าดินดำ และประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ
โดยการปลูกป่า เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ริมคลองวารี หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 6 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

10 กรกฎาคม 2563

โครงการช่วยเหลือประชาชนจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

อบต.ท่าดินดำ จัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
ในวันที่ 28-29 พ.ค.63 ตามหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียด
1.ข้าวสาร จำนวน 10 กิโลกรัม
2.ไข่ไก่ จำนวน 30 ฟอง
3.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 12 ซอง
4.น้ำมันพืช 1 ขวด

28 พฤษภาคม 2563

วันเด็กแห่งชาติ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

11 ม.ค.63 วันนี้ อบต.ท่าดินดำ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในตำบลท่าดินดำและข้างเคียง ได้แสดงกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็กๆ โดยมีการแสดงของเด็ก ศพด.ท่าดินดำ และการละเล่น รวมทั้งของรางวัลแจกเด็กๆอีกมากมาย ณ ริมแม่น้ำป่าสัก

11 มกราคม 2563

เปิดกีฬา อบต.สัมพันธ์ ครั้งที่ 17,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

4 พ.ย.62 อบต.ท่าดินดำและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอชัยบาดาล ร่วมกันจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 โดยในครั้งนี้ อบต.เกาะรังเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้

04 พฤศจิกายน 2562

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขพัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

วันที่ 16 ต.ค.62 อบต.ท่าดินดำ โดยนายอมรเทพ เพียเฮียง นายก อบต.ท่าดินดำ

พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตตำบล

ร่วมจัดกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขพัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ณ วัดโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

โดยร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดให้มีความสะอาดและสวยงามขึ้น

16 ตุลาคม 2562

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

26 กันยายน 2562 อบต.ท่าดินดำ โดยนายอมรเทพ เพียเฮียง นายก อบต.ท่าดินดำ ร่วมกับ อำเภอชัยบาดาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลท่าดินดำ จัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระมหาวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาฯ พระบรมราชินี ณ วัดท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

26 กันยายน 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (25 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2562
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
1,089
เดือนที่แล้ว
1,131
ปีนี้
7,343
ปีที่แล้ว
18,697
ทั้งหมด
56,440
ไอพี ของคุณ
3.235.60.144
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 83 116 1,089 1,131 7,343 18,697 56,440 3.235.60.144
-->