ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ โทรศัพท์ 036-791052 โทรสาร 036-791053 /// วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่​ แหล่งเรียนรู้ชุมชน​ ผู้คนสามัคคี​ รายได้มีทั่วหน้า​ รักษาวัฒนธรรมประเพณี

สายตรงนายก  081-2939683

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


-:- ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดวางไข่ 
-:- เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564  
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลพบุรี 
-:- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT 2564 
-:- ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าดินดำ 
-:- การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ประกอบ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 
-:- ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและประชาชนต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 
-:- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564 
-:- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2564 
-:- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2564 

การจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวในชุมชนตำบลท่าดินดำ (มธุรส 1)
การจัดเตรียมความพร้อมสถานที่ศูนย์แยกกักตัวในชุมชนตำบลท่าดินดำ
ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของให้กับศูนย์แยกกักตัวในชุมชนตำบลท่าดินดำ
เนื่องในศุภมงคล วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ขอจงทรงพระเจริญ สถิตย์ดำรงในราชสมบัติ เป็นร่มฉัตรปกเกล้าชาวประชา ตราบจิรัฏฐิติกาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,สมาชิกสภาองค์ก
ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากอัคคีภัย
กีฬา อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18


สวนรุกขชาติน้ําตกวังก้านเหลือง
วัดวารินบุญญาวาส


การทอเสื่อกก
การปลูกหอมกระเทียม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์หินอ่อน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT สำนักงบประมาณกรมสรรพากร
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2562
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
1,089
เดือนที่แล้ว
1,131
ปีนี้
7,343
ปีที่แล้ว
18,697
ทั้งหมด
56,440
ไอพี ของคุณ
3.235.60.144
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 83 116 1,089 1,131 7,343 18,697 56,440 3.235.60.144
-->