ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ โทรศัพท์ 036-791052 โทรสาร 036-791053 /// วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่​ แหล่งเรียนรู้ชุมชน​ ผู้คนสามัคคี​ รายได้มีทั่วหน้า​ รักษาวัฒนธรรมประเพณี

สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


-:- ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อย่างไม่เป็นทางการ) 
-:- ประกาศปิดศูนย์พักคอย 
-:- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
-:- ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ (ผ.ถ./ส.ถ. 4/4) 
-:- ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ (ผ.ถ./ส.ถ. 4/5) 
-:- เรื่องผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัคร นายก อบต.และสมาชิก อบต. 
-:- การหาเสียงเลือกตั้ง 
-:- การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ 
-:- ประกาศ เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง 

กิจกรรมเข้าเวรยามศูนย์พักคอย
ภาพการดำเนินการขุดเปิดทางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 1 บ้านท่าดินดำ
การดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงเดือนสิงหาคม 2564
ขอขอบคุณผู้บริจาคสิ่งของเครื่องบริโภค
ขอขอบคุณผู้บริจาคสิ่งของเครื่องบริโภค
ขอขอบคุณผู้บริจาคสิ่งของเครื่องบริโภค

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๑๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตรม.ถนนสายทางเข้ากลุ่มบ้านโคกสมบูรณ์(ช่วงบ้านนายสมชาย ทองทำมา ถึงอาคารเอนกประสงค์) หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงทัศนียภาพ โดยเทลานคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านท่าดินดำ จากบ้านนายเฉลิมชัย กัณหา ถึงบ้านนายกำนันสมบัติ โชคพิพัฒน์ไพบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี 
-:- ประกาศผู้ชนะหรือได้รับคัดเลือกการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการคลองวารีพร้อมปรับปรุงถนนสองฝั่งคลองโดยลงลูกรังเกรดแต่งเรียบขุดลอกคลองวารีบริเวณหมู่ที่ 3ถึงหมู่ที่6 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
-:- โครงการปรับปรุงซ่อมเเซมถนนผิวทางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสหกรณ์โคนม(ช่วง กม.0+980 ถึง กม.1+098) ตำบลท่าดินดำ  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๕ ถนนสายจากสามเเยกบ้านนายผดุงศักดิ์ กุลนะ ถึงบ้านนางลัดดา เพียเฮียง(ต่อจสกถนน คสล.เดิม)  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๕ ถนนสาย ทล.๒๐๘๙ ถึง กลุ่มบ้านนายสมหมาย เตมี ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายสี่เเยกบ้านนายสมพงษ์ จำเนียรสี ถึงร้านค้านางสมคิด สุขภัณฑ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
-:- โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขบริเวณถนนสายสี่เเยกบ้านนายสมพงษ์ จำเนียรสี ถึงร้านค้านางสมคิด สุขภัณฑ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)

สวนรุกขชาติน้ําตกวังก้านเหลือง
วัดวารินบุญญาวาส


การทอเสื่อกก
การปลูกหอมกระเทียม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์หินอ่อน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT สำนักงบประมาณกรมสรรพากร
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2562
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
200
เดือนที่แล้ว
1,785
ปีนี้
14,668
ปีที่แล้ว
18,697
ทั้งหมด
63,765
ไอพี ของคุณ
54.198.139.112
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 18 25 200 1,785 14,668 18,697 63,765 54.198.139.112
-->