ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ โทรศัพท์ 036-791052 โทรสาร 036-791053 /// วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่​ แหล่งเรียนรู้ชุมชน​ ผู้คนสามัคคี​ รายได้มีทั่วหน้า​ รักษาวัฒนธรรมประเพณี

สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


-:- เรื่องผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัคร นายก อบต.และสมาชิก อบต. 
-:- การหาเสียงเลือกตั้ง 
-:- การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ 
-:- ประกาศ เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง 
-:- ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง 
-:- ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าดินดำ เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุปีงบ2566 
-:- ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ เรื่อง ปิดทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ 
-:- ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ระลอกใหม่ กรณีมีบุคคลเดินทางมาจากพื้นที่แพร่ระบาดของโรคโควิด 19  

กิจกรรมเข้าเวรยามศูนย์พักคอย
ภาพการดำเนินการขุดเปิดทางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 1 บ้านท่าดินดำ
การดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงเดือนสิงหาคม 2564
ขอขอบคุณผู้บริจาคสิ่งของเครื่องบริโภค
ขอขอบคุณผู้บริจาคสิ่งของเครื่องบริโภค
ขอขอบคุณผู้บริจาคสิ่งของเครื่องบริโภค

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะหรือได้รับคัดเลือกการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการคลองวารีพร้อมปรับปรุงถนนสองฝั่งคลองโดยลงลูกรังเกรดแต่งเรียบขุดลอกคลองวารีบริเวณหมู่ที่ 3ถึงหมู่ที่6 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
-:- โครงการปรับปรุงซ่อมเเซมถนนผิวทางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสหกรณ์โคนม(ช่วง กม.0+980 ถึง กม.1+098) ตำบลท่าดินดำ  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๕ ถนนสายจากสามเเยกบ้านนายผดุงศักดิ์ กุลนะ ถึงบ้านนางลัดดา เพียเฮียง(ต่อจสกถนน คสล.เดิม)  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๕ ถนนสาย ทล.๒๐๘๙ ถึง กลุ่มบ้านนายสมหมาย เตมี ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายสี่เเยกบ้านนายสมพงษ์ จำเนียรสี ถึงร้านค้านางสมคิด สุขภัณฑ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
-:- โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขบริเวณถนนสายสี่เเยกบ้านนายสมพงษ์ จำเนียรสี ถึงร้านค้านางสมคิด สุขภัณฑ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
-:- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ ๑ บริเวณไร่นายมานพ เจริญผล ถึงสี่เเยกร้านรังสรรค์ 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ถนนสายช่วงบ้านนายทองดี รุ่งเรือง ถึงสามเเยกถังประปาหมู่บ้าน  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายรอบปึกอ้อ(ช่วงบ้านนางวันเพ็ญ สิทธิเเก้ว ถึงบ้านนางกรองทอง เเสงจันทร์)ต่อจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๒  
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)

สวนรุกขชาติน้ําตกวังก้านเหลือง
วัดวารินบุญญาวาส


การทอเสื่อกก
การปลูกหอมกระเทียม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์หินอ่อน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT สำนักงบประมาณกรมสรรพากร
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
1,240
เดือนที่แล้ว
1,515
ปีนี้
12,140
ปีที่แล้ว
18,697
ทั้งหมด
61,237
ไอพี ของคุณ
3.236.218.88
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 16 23 1,240 1,515 12,140 18,697 61,237 3.236.218.88
-->