องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ และพสกนิกรชาวจังหวัดลพบุรี