พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ และพสกนิกรชาวจังหวัดลพบุรี